Там, де починається українська нація, мова, віра – закінчується російське богослів’я